Myopie beheersing is een vorm van correctie die wordt toegepast bij kinderen met een hoge bijziendheid (minsterkte) of het risico daarop. Door het veelvuldig dichtbij werken -gebruik van mobiele telefoon, tablet en computer- kan het zijn dat uw kind bijziend wordt. Neemt de bijziendheid jaarlijks toe dan kan dit op latere leeftijd tot blijvende schade leiden zoals netvlies loslatingen en een hoger risico op glaucoom. Om dit te voorkomen is er recent een therapie ontwikkeld welke ervoor zorgt dat de achteruitgang van de ogen wordt geremd en in sommige gevallen zelfs gestabiliseerd.

In dit ontwikkelingsproces van de ogen staat de lengtegroei van het oog centraal, een langer oog verhoogt de risico’s op de verscheidene oogaandoeningen. Als één van de weinigen beschikt Bas Optiek over de juiste apparatuur om deze groei te monitoren en zo exact in kaart te brengen hoe de ontwikkeling van de ogen gaat.

 

 

Bent u benieuwd of uw kind tot de risicogroep behoort? Neem dan gerust contact op om een vrijblijvende afspraak te maken, of plan deze zelf in via onze agenda.