Myopie beheersing is een vorm van correctie die wordt toegepast bij kinderen met een hoge bijziendheid (minsterkte) of het risico daarop. Door het veelvuldig dichtbij werken -gebruik van mobiele telefoon, tablet en computer- kan het zijn dat uw kind bijziend wordt. Neemt de bijziendheid jaarlijks toe dan kan dit op latere leeftijd tot blijvende schade leiden zoals netvlies loslatingen en een hoger risico op glaucoom. Om dit te voorkomen zijn er inmiddels meerdere therapieën  ontwikkeld welke ervoor kunnen zorgen dat de achteruitgang van de ogen wordt geremd en in sommige gevallen zelfs gestabiliseerd.

 

Contactlenzen en brillen

Al enige tijd worden speciale typen contactlenzen gebruikt om de groei van de ogen te remmen. Omdat het effect het meest optimaal is wanneer de lenzen zoveel mogelijk gedragen worden is dit niet voor iedereen even geschikt. Sinds kort is bij de mogelijke behandelingen ook de bril toegevoegd. Met een speciaal type glas lijkt het effect vergelijkbaar met het gebruik van nachtlenzen of zachte lenzen die voor dit doel gemaakt worden. Dit is vooral op jonge leeftijd een gunstige toevoeging omdat contactlenzen dragen niet voor iedereen geschikt is.

In dit ontwikkelingsproces van de ogen staat de lengtegroei van het oog centraal, een langer oog verhoogt de risico’s op de verscheidene oogaandoeningen. Als één van de weinigen beschikt Bas Optiek over de juiste apparatuur om deze groei te monitoren en zo exact in kaart te brengen hoe de ontwikkeling van de ogen gaat.

 

20-20-2

Ook aanpassing in de leefstijl en het gebruik van de ogen kan een gunstige invloed hebben op de ontwikkeling en zo bijdragen aan het remmen van myopie. Hiervoor is de handige ’20-20-2′ richtlijn bedacht. Door tijdens dichtbij kijken (lezen, tablet, computer, telefoon, etc.) elke 20 minuten een korte pauze van 20 seconden te houden en daarbij goed in de verte te kijken geeft dat de ogen wat ontspanning. Door elke dag minimaal 2 uur naar buiten te gaan – te fietsen, sporten of buitenspelen – helpt dit ook in het voorkomen van flinke toename in de minsterkte.

 

Bent u benieuwd of uw kind tot de risicogroep behoort? Neem dan gerust contact op om een vrijblijvende afspraak te maken, of plan deze zelf in via onze agenda.