Optometrie: Wat betekent dat eigenlijk ?

Optometristen zijn HBO opgeleide specialisten bedoeld voor het uitgebreid screenen van de ogen op allerlei soorten oogafwijkingen, maar vooral oogziekten. Wanneer onze optometrist na het onderzoek concludeert dat er iets niet in de haak is kan hij een gerichte doorverwijzing doen naar de huisarts zodat u, wanneer nodig, zo snel mogelijk gezien kunt worden door een oogarts.

Bij een standaard oogonderzoek bij Bas Optiek worden de ogen al deels beoordeeld op afwijkingen. Zo controleren we de oogdruk en de helderheid van het voorste deel van het oog; het hoornvlies, de voorste oogkamer en de ooglens. Hiermee hebben we een goed vangnet voor tal van aandoeningen die een rol kunnen spelen, zelfs wanneer u (nog) geen klachten heeft.

De grote meerwaarde van de optometrist is dat hij nog zorgvuldiger het voorste deel van het oog, maar ook het netvlies kan beoordelen op afwijkingen. Mocht hier sprake van zijn kan ter plekke gekozen worden voor aanvullend onderzoek waarbij de ogen ook gedruppeld worden. Door gebruik van de druppels worden de pupillen groter zodat ook het perifere netvlies goed beoordeeld kan worden. Houdt er wel rekening mee dat door het druppelen het zicht tijdelijk slechter wordt, zelf autorijden is dan ook af te raden en het is vaak prettig een zonnebril te dragen. Dit effect neemt meestal na zo’n 1,5 uur alweer af.

Optometrisch onderzoek: Wat houdt dat in?

Een optometrisch onderzoek bestaat uit een aantal deelonderzoeken:

 Voormeting

De eerste stap van het optometrisch onderzoek is een voormeting. Dit is een snelle computergestuurde meting om een indicatie te krijgen van de sterkte die de ogen nodig hebben. Aanvullend meten we de oogdruk met een luchtpufje. Dit is een screeningsonderzoek voor glaucoom, wat een veel voorkomende aandoening is waarbij vaak de druk van de ogen verhoogd is.


 Anamnese

De anamnese kan worden gezien als een vraaggesprek. Hierbij worden de klachten uitgebreid uitgevraagd, maar ook de algehele gezondheid en familiaire aandoeningen komen aan bod. Dit alles is bedoeld om een beter beeld te schetsen van de situatie en de rest van het onderzoek gerichter te kunnen uitvoeren.


 Refractie

De refractie is dezelfde uitgebreide oogmeting als bij een regulier onderzoek. Hierbij wordt gekeken naar de exacte sterkte die uw ogen nodig hebben om uiteindelijk de optimale bril te kunnen voorschrijven. Samen met de anamnese vormt dit de basis van het optometrisch onderzoek.


 Binoculair onderzoek

Wanneer bij de refractie bepaald is welke sterkte de ogen nodig hebben stellen we vast hoe de samenwerking tussen de ogen verloopt. Dit noemen we een binoculair onderzoek. De hersenen voegen de beide scherpe beelden van de ogen samen tot één beeld waarbij ook diepte ontstaat. Om dit vloeiend te laten verlopen is de oogstand van belang. Meer informatie over de mogelijke afwijkingen is te vinden op de pagina Over Zicht.


 Spleetlamponderzoek

De spleetlamp is een binoculaire microscoop waarmee we in hoge vergroting de ogen kunnen beoordelen. Van voor naar achter letten we eerst op de wimpers en oogleden, de traanlaag en het hoornvlies. Achter het hoornvlies bevind zich de voorste oogkamer en de ooglens. Een bekend probleem met de ooglens is staar, waarbij de ooglens haar helderheid verliest en de gezichtsscherpte afneemt, ook dit kunnen we goed beoordelen.


 Fundoscopie

Er zijn verschillende mogelijkheden om het netvlies te beoordelen. We hebben de beschikking over een zogenaamde funduscamera, een apparaat waarmee we een foto kunnen maken van het netvlies. Zodoende wordt een goede vergelijking mogelijk wanneer we beschikken over eerder gemaakte foto’s en kunnen we u dit ook laten zien. De foto’s zijn vaak al te maken zonder dat we de ogen gedruppeld hebben, maar hiermee is maar een klein deel van het netvlies zichtbaar. Bij een optometrisch onderzoek wordt ook een lensje gebruikt in combinatie met de spleetlamp. Op deze manier kan de optometrist ook diepte inschatten en het netvlies nog beter beoordelen, vooral wanneer er gedruppeld wordt kan ook het perifere netvlies goed bekeken worden.


 Evaluatie

Na het volledige onderzoek worden alle resultaten met u besproken. Hierbij wordt uitgelegd wat er aan de hand is en wat de beste behandeling zou zijn. Zo nodig zult u een verwijsbrief mee krijgen waarmee u via de huisarts bij de oogarts terecht kunt.

Wanneer u benieuwd bent naar de huidige stand van zaken met betrekking tot uw ogen nodigen wij u van harte uit eens een afspraak te maken voor een oogmeting. Aanvullend onderzoek kan verricht worden wanneer ons dit nodig lijkt of wanneer u dat verzoekt.